Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
709 00 Ostrava


 

The New Educational Review

náhled

Časopis The New Educational Review (ISSN 1732-6729) je vědeckým recenzovaným časopisem, jehož cílem je publikovat kvalitní odborné příspěvky tematicky zaměřené na pedagogickou problematiku a příspívat tím k odbornému diskurzu a řešení problémů pedagogické teorie, praxe a výzkumu.

The New Educational Review je společným projektem pedagogických fakult Slezské univerzity v Katovicích (Polsko), Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (Slovenská republika) a Ostravské univerzity v Ostravě (Česká republika).

The New Educational Review uveřejňuje teoretické, přehledové, metodologické a empirické studie, které reflektují aktuální stav bádání v oblastech pedagogických věd, pedagogické psychologie a sociologie výchovy a vzdělávání. Všechny příspěvky prochází nezávislým recenzním řízením. K recenzím jsou oslovováni významní odborníci působící na českých univerzitách. Časopis vychází čtyřikrát ročně, vždy v anglickém jazyce.

Časopis The New Educational Review je indexován v databázích Scopus, Google Scholar, Ulrichsweb a Index Copernicus (IC Journal Master List Report). Odkazy můžete najít pod zkráceným názvem "New Educational Review" nebo ISSN 1732-6729 (IF(2012)=0.149)

Aktualizace: 04. 12. 2013


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2017
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt