Časopis Ošetřovatelství a porodní asistence je od roku 2014 vydáván v anglické verzi pod názvem Central European Journal of Nursing and Midwifery.

Profil časopisu

Časopis Ošetřovatelství a porodní asistence je recenzovaný vědecký časopis publikující příspěvky z oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Zaměřuje se na teorii i praxi ošetřovatelství a porodní asistence, zejména na ošetřovatelský výzkum, klinické ošetřovatelství, ošetřovatelství založené na důkazech (EBN), ošetřovatelskou diagnostiku, ošetřovatelskou etiku a psychosociální problematiku v ošetřovatelství a porodní asistenci. Časopis přijímá původní práce a přehledové články v češtině, slovenštině a angličtině (české a slovenské rukopisy jsou po úspěšné recenzi zasílány zpět autorům k překladu do angličtiny). Časopis vychází 4x ročně v elektronické formě, od 1. ledna 2014 v anglické verzi. Všechny příspěvky jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. Recenzní řízení je oboustranně anonymní.

Časopis Ošetřovatelství a porodní asistence je členem Committee on Publication Ethics (COPE) a dodržuje COPE doporučení pro dobrou publikační praxi.

Aktualizace: 09. 03. 2014


 
© Ostravská univerzita 2010-2019